Snart är det båtväder

Utbyte B-Bryggan

Nu är den nya bryggan på plats. 

 


Den största arbetsinsatsen gäller demontering och återmontering av alla bommar på bryggan. Där krävs att ALLA BÅTPLATSINNEHAVARE/KLUBBMEDLEMMAR SOM ÄR ARBETSFÖRA, hjälper till.


Sammanhållande för arbetsinsatsen är Benny Knutsson tel. 070-563 09 11 och Jan-Olof Ekberg tel. 070 645 34 01.

Målsättningen är att befintlig bom kommer tillbaka på samma plats på den nya bryggan,
men det är inte säkert att det går att ordna. Därför ombeds att förtöjningar, och de som har
beklädnader/fendrar monterade på bommen, demonteras inför bryggbytet.

Återmontering av bommarna kommer att ske från is då den förhoppningsvis lagt sig. I skrivande
stund är inte beslutat om bommarna fortfarande kommer att vara skruvade i bryggan eller om de kommer att monteras på glidskena.


En mindre del av den gamla bryggan kommer att återanvändas som serviceflotte för bl.a. den nya däckstömningen för toalettavfall. Resterande delar kommer att säljas.
Vid frågor eller förslag/synpunkter gällande det förestående bryggbytet, kontakta någon av oss i styrelsen. Telefonnummer finns på Kisa båtklubbs hemsida.


Styrelsen Kisa båtklubb

Miljöfarligt avfall

 Det kommer i fortsättningen inte finnas möjlighet att lämna spillolja och oljefilter i miljöstationen, utan varje medlem får ta med detta och lämna in på Adlerskogs avfallsanläggning.

Tunnorna kommer att plockas bort så fort som möjligt.

Styrelsen