Årsmöte

Kallelse till Årsmöte

Onsdagen den 21 februari kl 18.00 på Blå Hästen

Vi bjuder på lättare förtäring.

Välkomna!

 

Styrelsen

 

 

Information

Här kommer lite information om vad som styrelsen har jobbat med sedan i våras.

Vi har ett samarbete med Kommunen angående de tankar och önskningar som framkommit vid tidigare möten avseende Hovby hamn. Det som är aktuellt är att det skall byggas en ny servicebyggnad samt att anläggning för däckstömning skall installeras.

I planen ingår också att det skall iordningställas ett antal ställplatser för husbilar ( 5 ). För att ge utrymme till detta önskar klubben att få nyttja delar av ängen i anslutning till hamnområdet. Detta för att ha som uppställningsplats för båtvagnar under sommarperioden.

Angående det båthus som finns på området arbetar kommunen med att hitta en lösning i den frågan.

Styrelsen har nu lämnat ett förslag på hur vi anser att de olika delarna kan placeras för att fungera på bästa sätt.

I förslaget finns också planer presenterade för hur bryggorna kan placeras framöver.

Det tidsperspektiv styrelsen fått till sig är att detta skall komma igång under våren 2018.

Angående brygga anpassad till Kind, är detta något som ligger på framtiden.

 

Styrelsen

Ditt naturliga val av försäkringsbolag

    
www.svenskasjo.se

2017-09-23