Utbyte B-Bryggan

 

Till nästa båtsäsong, 2020 skall brygga B ersättas med en ny. Den nya bryggan blir något bredare och några meter längre. Bryggan, som skall ligga på flytblock av betong, kommer inte att förankras med rör som den befintliga. Istället kommer det att sänkas ett antal betongankare på vardera sidan, som bryggan fästs vid med kätting.

Brygga, sjösättning och förankring är upphandlat av Svenska pontonhamnar i Nyköping.                                 De påbörjar sitt arbete i början av November. Då måste den gamla bryggan och alla gamla förankringsrör vara borta.

Detta innebär en väldigt stor arbetsinsats för klubben och dess medlemmar under hösten 2019
och vintern 2020. Med start 15 September 2019 kommer bommarna att börja demonteras, de platser där det inte ligger båt förtöjd. Ju tidigare medlemmar på B-bryggans kan tänka sig avsluta säsongen och ta upp båten desto bättre. De som vet med sig att upptagning kommer att ske sent i år, erbjuds att tillfälligt flytta till ledig plats vid brygga D. Samtliga bommar måste vara borta från bryggan i slutet av Oktober.
Den största arbetsinsatsen gäller demontering och återmontering av alla bommar på bryggan. Där krävs att ALLA BÅTPLATSINNEHAVARE/KLUBBMELEMMAR SOM ÄR ARBETSFÖRA, hjälper till.


Sammanhållande för arbetsinsatsen är Benny Knutsson tel. 070-563 09 11 och Jan-Olof Ekberg tel. 070 645 34 01.

Målsättningen är att befintlig bom kommer tillbaka på samma plats på den nya bryggan,
men det är inte säkert att det går att ordna. Därför ombeds att förtöjningar, och de som har
beklädnader/fendrar monterade på bommen, demonteras inför bryggbytet.

Återmontering av bommarna kommer att ske från is då den förhoppningsvis lagt sig. I skrivande
stund är inte beslutat om bommarna fortfarande kommer att vara skruvade i bryggan eller om de kommer att monteras på glidskena.


En mindre del av den gamla bryggan kommer att återanvändas som serviceflotte för bl.a. den nya däckstömningen för toalettavfall. Resterande delar kommer att säljas.
Vid frågor eller förslag/synpunkter gällande det förestående bryggbytet, kontakta någon av oss i styrelsen. Telefonnummer finns på Kisa båtklubbs hemsida.


Styrelsen Kisa båtklubb

Servicehus

Nu är äntligen servicehuset klart att användas. Huset har duschrum, handikapp och vanlig toalett.

Det finns också diskmöjligheter vid ena gaveln.

Miljöfarligt avfall

 Det kommer i fortsättningen inte finnas möjlighet att lämna spillolja och oljefilter i miljöstationen, utan varje medlem får ta med detta och lämna in på Adlerskogs avfallsanläggning.

Tunnorna kommer att plockas bort så fort som möjligt.

Styrelsen

 

Information från Kinda Kanal

Upprustning av Skedevid kanal

AB Kinda Kanal vill informera att det nu äntligen är dags att upprusta Skedevid kanal mellan sjöarna Åsunden och Ämmern. Längs den västra kanalbanken görs ny strandskoning längs hela den cirka 500 meter långa kanalen. Kanalprofilen återställs till sitt ursprungliga utseende och ett djupgående på 1,8 meter, relaterat till medelvattennivån, säkerställs.

Upprustningsarbetet genomförs utifrån dom i mark- och miljödomstolen, Växjö Tingsrätt. Därmed är Skedevid kanal stängd för all båttrafik under perioden 9 september till 31 december 2019.

Vi välkomnar alla båtgäster tillbaka till den nyrenoverade Skedevid kanal säsongen 2020!

 

Med vänlig hälsning,

Karin Nybrolin
VD AB Kinda Kanal

 

Information och nyheter från Kinda Kanal. Läs mer här