Att vara medlem i klubben

Enligt klubbens stadgar punkt 3.2 har boende i Kinda kommun företräde till båtplats vid kö.

För att erhålla plats ska man anmäla sig som medlem och samtidigt ange vilken båtstorlek man har och önskar plats till.

När man har anmält sitt medlemsskap så fördelas platser utifrån båtens storlek och tillgång på lämplig plats samt när man infördes på kölista.

Medlemsskap:   300 kr per år
Båtplats:          A- och E-bryggan 300 kr per plats
                      Övriga platser 300 kr per meter bredd (plats vid bom)
Bompris:
          Båtplatsinnehavare vid  B- och D-bryggan erlägger en               
                      depositionsavgift som återbetalas när man lämnar platsen.
Arbetsplikt:     För båtplatsinnehavare gäller arbetsplikt två arbetskvällar
                      om ca 6 tim under våren eller att betala 250 kr per år
                      om man inte kan närvara vid arbetskvällarna.

För medlemsskap och båtplats kontakta:
Hamnfogde: Sven-Inge Karlsson, tel: 070-605 68 59, 0494-420 06

                    E-post: karlsson.tjuk@gmail.com

Kölista för mindre båtar, typ roddbåtar:

Kölista för bomplats:
Anm.        Namn                                Adress                             
Tel:
datum