Att vara medlem i klubben

Enligt klubbens stadgar punkt 3.2 har boende i Kinda kommun företräde till båtplats vid kö.

För att erhålla plats ska man anmäla sig som medlem och samtidigt ange vilken båtstorlek man har och önskar plats till.

När man har anmält sitt medlemsskap så fördelas platser utifrån båtens storlek och tillgång på lämplig plats samt när man infördes på kölista.

Medlemsskap:   350 kr per år


Båtplats:       A- och E-bryggan 350 kr per plats
                      Övriga platser 400 kr per meter bredd (plats vid bom)


Bompris:       Båtplatsinnehavare vid  B- och D-bryggan erlägger en            

                      depositionsavgift som återbetalas när man lämnar platsen.


Arbetsplikt:   För båtplatsinnehavare gäller arbetsplikt två arbetskvällar
                       om ca 6 tim under våren eller att betala 300 kr per år
                       om man inte kan närvara vid arbetskvällarna.

 

Jourveckor:   Under säsong från preliminärt vecka 22 ansvarar medlemmar enligt jourlista                                     att hamnen hålls ren och snygg enligt uppsatt arbetsbeskrivning i klubblokalen.                                 Om medlem uteblir från jourveckan kommer det att debiteras en avgift på                                         300:-.

 

För medlemsskap och båtplats kontakta:
Hamnfogde: Sven-Inge Karlsson, tel: 070-605 68 59, 0494-420 06

                    E-post: karlsson.tjuk@gmail.com

Kölista för mindre båtar, typ roddbåtar:

Kölista för bomplats:
Anm.        Namn                                Adress                             
Tel:
datum