Jourlista 2017

 

Va 22 Karl Jakobsson            070-553 06 39        Håkan Svallin          072-326 67 08Va 23 Jan Roos                     070-238 05 34         Krister Jensen         0493-330 33Va 24 Jan-Anders Johansson 073-032 40 31        Hans Bodlund         070-742 44 55Va 25 Håkan Forss                 070-222 54 66        Mikael Gunnarsson 073-031 86 03
           Lars-Göran Östlind       070-326 85 48Va 26 Erik Hansson               070-307 75 88        Pekka Neimi             070-283 38 94
          Jerry Johansson           070-091 37 61Va 27  Per Eklund                   070-576 06 58         Ulf Larsson             036-71 04 82
           Peter Gustavsson        070-752 32 04Va 28 Ylva Sköld                   0494-102 76              Abdell Mellani         072-201 79 59
          Stephan Adner            072-313 00 19Va 29 Björn Knutsson Ek       070-789 21 28           Kristina Wassberg  073-775 86 27
          Frode Berentsen          070-845 55 28Va 30 Ulf Johansson             070-250 66 93            Lars Söderberg      076-394 84 80
          Jonathan Bexell           019-29 55 72Va 31 Berndt Karlsson          0494-718 04               Markus Sandell       073-994 89 28
         Björn Svensson            072-538 71 52Va 32 Berndt-Erik Erlandsson 070-510 89 22           Niklas Gustavsson 073-995 93 69
          Markus Edgar                070-643 97 07Va 33 Börje Elofsson             070-747 20 39            Peter Svartz            070-303 30 15
         Jan Berglund                 070-677 70 60Va 34 Lars Holmberg             070-659 71 54             Peter Johansson   070-603 87 96Va 35 Lars Johansson           072-336 62 10             Mikael Johansson 070-398 76 54Va 36 Björn Andersson         076-190 38 36              Ola Kessén           073-839 65 90Va 37 Daniel Malmgren        070-376 28 30             Per Elvin                070-551 04 40Va 38 Daniel Mistren            070-482 50 52             Per Löglund           072-036 62 73Va 39 Elisabeth Karlsson     073-812 83 08             Peter Hahne          070-638 40 04Va 40 Joakim Andersson     073-780 38 48             Peter Nilsson         070-636 4324Va 41 Gunvald Rafelt           070-607 15 92             Peter Monell          070-320 30 20


 

 

Om du inte kan ta ansvar för din tilldelade jourvecka måste du själv se till att någon annan ersätter dig.

 

Efter avslutad vecka ska du pricka av dig på listan inne i klubbstugan med din signatur.