Jourlista 2018

 

Va 22 Anders Karlsson           070-525 45 76        Andreas Holm          070-717 83 51Va 23 Gert Svensson              070-541 61 28        Björn Sjöberg          070-393 12 87Va 24 Lars-Inge Arvidsson     0494-125 85           Göran Sundeborn    070-222 87 75        Va 25 Gert-Inge Gustavsson   070-320 63 83       Göran Karlsson       070-386 11 25
           Håkan Stefansson        070-213 80 64      Va 26 Katja Nestor-Borg         070-511 76 66        Sven Andersson     070-567 27 70            
          Anders Hedlund            070-395 44 14          Va 27  Peder Nilsson              070-914 39 91        Urban Axen            073-065 50 33            
          Torgny Borg                  070-818 29 87            Va 28 Peter Björk                   070-533 86 16          Leif Karlsson         072-515 25 10
          Göran Elebring            073-043 52 97Va 29 Pobrov Eugen              070-842 8513           Henrik Green        010-711 45 76  
          Ove Grundström           070-644 14 50Va 30 Pär Nilsson                   0494-121 47             Martin Leek          070-683 54 61      
          Karl Edgar                    0494-121 07Va 31 Robert Sammons         070-398 31 85           Håkan Skärby       070-229 01 24                
          Helena Hedin                076-777 33 69Va 32 Roger Nilsson               073-039 42 71          Agneta Moberg     070-741 70 54    
           Kurt Lange                    070-264 96 76Va 33 Stellan Carlsson            070-690 12 68            Per Carlsson        070 -567 44 48           
          Mikael Karlsson             070-443 84 84  Va 34 Sten Björk                      076-794 52 53            Håkan Göransson   070-365 99 59Va 35 Sven-Erik Lindholm        0494-125 18               Lars-Göran Jarledal 070-511 99 42Va 36 Sören Forss                    0494-124 26               Åke Södersten          0494-420 38Va 37 Thomas Hill                     070-871 29 67             Lennart Nilsson        0494-104 85                Va 38 Åke Johansson                070-568 10 56             Susanne Wallström  073-318 39 08Va 39 Tobias Forss                     070-277 49 49            Jimmy Lindberg        072-717 62 62          Va 40 Veine Lönning                  070-627 11 63            Thomas Eriksson       070-699 83 40Va 41 Samuel Nilsson                072-514 40 49             Anders Andersson  070-781 17 80          


 

 

Om du inte kan ta ansvar för din tilldelade jourvecka måste du själv se till att någon annan ersätter dig.

 

Efter avslutad vecka ska du pricka av dig på listan inne i klubbstugan vilken / vilka dagar du varit.