Ordförande: Samuel Nilsson tel 072-514 40 49                                                                              Epost:: ordforande@kisabatklubb.se

Kassör: Rainer Strobach, tel: 0494 - 109 75 alt. 073 - 815 64 59                                                    Epost:kassaforvaltare@kisabatklubb.se

Hamnfogde: Sven-Inge Karlsson, 070 - 605 68 59                                                                           Epost: karlsson.tjuk@gmail.com

Försäkringsombud: Rainer Strobach tel: 0494-109 75, 073-815 64 59                                          Epost: kassaforvaltare@kisabatklubb.se

Besiktningsman: Lars Jacobson, tel: 0494 - 716 83 alt. 070 - 53 03 820                                        Epost: lars.jacobsson@telia.com 

Miljöansvarig: Jan-Olof Ekberg, tel: 0494 - 121 41                                                                                                Epost: janne.lisbeth@hotmail.com 

Klubbadress: Kisa Båtklubb                                                                                                                                        c/o Samuel Nilsson                                                                                                                                 Sjuk Skogslyckan                                                                                                                                      590 39  Kisa

                   Epost: kisabatklubb@gmail.com

 

                                             Bankgiro:             5063-4336

Ditt naturliga val av försäkringsbolag

Klicka på länken och räkna ut din premie    
www.svenskasjo.se

20190315