Aktuellt inom klubben

Nu finns jourlista och checklista klara.

Avtalet mellan Kinda Kommun och Kisa Båtklubb är nu påskrivet och gäller i två år och förlängs där efter med ett år i taget till en kostnad av 24.000:-/år.

Arbetskvällarna är nu över men eventuellt kan det bli något i höst.

Medlemsavgiften är höjd till 300:-/år

Båtplatsavgifterna för brygga A och E höjs till 300:-/plats

Brygga B och D får en kostnad på 300:-/meter bredd på plats 

 

Stadgeändring av §11.1 avseende valberedning, läs mer under stadgar.

 

 

* OBS, klubben har tagit bort plusgirokonto som ersatts av bankgiro 5063-4336.

 

* Ni som tagit ut klubbvimpel och inte betalt ännu ombedes att göra det omgående till klubbens kassör.

 

* Ett flertal båtar i hamnen saknar ryckdämpare   i förtöjningarna vilket gör att belastningarna är stora på bommarna. Det ska finnas dämpare både i för och akter. Ni som inte har korrekt förtöjning uppmanas därför att ordna detta omgående.