Verksamhetsår 2020

Ordförande

Samuel Nilsson

072-514 40 49

Email: ordforande@kisabatklubb.se

V ordförande

Tomas Nilsson

Kassör / Försäkringsombud

Rainer Strobach

076-824 48 46 alt 073-815 64 59

Email: kassaforvaltare@kisabatklubb.se

Sekreterare

Anders Andersson

Email: sekreterare@kisabatklubb.se

Ledamot

Ove Gustavsson

Ledamot

Benny Knutsson

Ledamot / Hamnfogde

Sven-inge Karlsson

070-605 68 59

Email: hamnfogden@kisabatklubb.se

Suppleant

Martin Eugén

Suppleant

Arne Wikvist

Valberedning

Sammankallande      Ulf Johansson

Ledamot                   Mikael Johansson

Ledamot                   Mikael Gunnarsson

Suppleant                 Margareta Svensson