• Miljöfarligt avfall

    Det kommer i fortsättningen inte finnas möjlighet att lämna spillolja och oljefilter i miljöstationen, utan varje medlem får ta med detta och lämna in på Adlerskogs avfallsanläggning.

    Endast de sopor som uppkommit under båtturer får kastas i hamnens sopkärl.

    Styrelsen