• Arbetsdag

  Lördagen den 16/10 kl 09.30 är det dags för en arbetsdag igen. Hösten närmar sig och det är dags att fixa till Hovby hamn inför vintern. Bl.a. tömma vatten och toasystemet inkl båttoan, lite vassröjning och allmänt fix.
  Ju fler vi blir desto fortare blir det fixat.

  Välkomna!

 • Miljöfarligt avfall

  Det kommer i fortsättningen inte finnas möjlighet att lämna spillolja och oljefilter i miljöstationen, utan varje medlem får ta med detta och lämna in på Adlerskogs avfallsanläggning.

  Endast de sopor som uppkommit under båtturer får kastas i hamnens sopkärl.

  Styrelsen