Klubbens miljöarbete

Trevnad och miljö inom Kisa båtklubb.
Miljön är känslig i anslutning till båthamnen, men även i sjösystemet och längs stränderna. Det är av stärsta vikt att vi håller rent i anslutning till hamnen, när vi är på sjön eller när vi besöker öar och stränder.

Viktiga miljöfrågor.
- Miljövänliga drivmedel ska eftersträvas vid maskinarbete inom hamnområdet.
- Avtal om konternuerlig hantering av sopor och latrin finns upprättat.
- Fauna och flora - djur och natur - ska skyddas inom området. Detta är av 
  största vikt under häckningstider.
- Eld får endast göras upp på särskild anvisad plats.
- Det är vars och ens skyldighet att inte skräpa ner inom hamnområdet eller
  i anslutning till sjösystemet. Om man upptäcker nedskräpning tar man om
  möjligt hand om avfallet, är det miljöfarligt avfall kontaktas klubbens miljö-
  ansvarig.

Bränsle, oljor och bottenfärger.
Båtägare uppmanas att eftersträva att miljövänliga drivmedel och oljor används.
Vidare får inom klubben endast miljöklassade och för båtens aktionsradie lämpliga bottenfärger användas. Vid rengöring och underhåll av båtar skall efter
skrapning/slipning alla färg och lackrester uppsamlas och omhändertas.

Till sist ..
Det är vi medlemmar i klubben och våra besökare, som skapar en god miljö inom vårt område och den värdefulla insjömiljö, som är vårt närområde för ett avkopplande båtliv.

Miljöansvarig: Jan-Olov Ekberg, tel: 0494 - 121 41
                    E-post: janne.lisbeth@hotmail.com