Verksamhetsår 2024

Ordförande

Samuel Nilsson

072-514 40 49

Email: ordforande@kisabatklubb.se

V ordförande

Tomas Nilsson

0705112324

Epost: vice.ordforande@kisabatklubb.seKassör / Försäkringsombud

Rainer Strobach

076 8244846

Epost: kassaforvaltare@kisabatklubb.se

Sekreterare

Daniel Malmgren

070 3762830

Epost: sekreterare@kisabatklubb.se

Ledamot

Benny Knutsson

Ledamot

Ove Gustavsson

Suppleant

Robert Sammons

Morgan Wass

Ledamot / Hamnfogde

Sven-inge Karlsson

070 6056859

Epost: hamnfogden@kisabatklubb.se

Valberedning

Sammankallande:   Gert-Inge Gustafsson

Ledamot:                      Peter Nilsson

Ledamot:                      Jan-Gunnar Andersson

Ledamot:                      Anders Lennartsson