Verksamhetsår 2023

Ordförande

Vakant


V ordförande

Tomas Nilsson

0705112324

Epost: vice.ordforande@kisabatklubb.seSekreterare

Daniel Malmgren

070 3762830

Epost: sekreterare@kisabatklubb.se

Kassör / Försäkringsombud

Rainer Strobach

076 8244846

Epost: kassaforvaltare@kisabatklubb.se

Ledamot

Ove Gustavsson

Ledamot

Benny Knutsson

Ledamot / Hamnfogde

Sven-inge Karlsson

070 6056859

Epost: hamnfogden@kisabatklubb.se

Suppleant

Robert Sammons

Jörgen Stock

Valberedning

Sammankallande:   Jerry Johansson

Ledamot:                      Lars Johansson

Ledamot:                      Monica Jörneskog

Ledamot:                      Sven Andersson